M-38

Gilt Wood Louis Philippe Mirror

Gilt Wood Louis Philippe Mirror. France circa: 1880

largeur
36 po.
hauteur
55,5 po.
profondeur
1 po.

Circa 1880