L-96

Art Deco period brass “Dinanderie” Torchère Lamp by Genet & Michon.

Art Deco period brass “Dinanderie” torchère lamp by Genet & Michon. France: circa 1940.

height
14 in.

Circa 1940